Klachten reglement

Klachten reglement

Ataraxia hecht er waarde aan om op een correcte manier met de klanten om te gaan.
 1. De indiener van de klacht krijgt binnen twee weken bericht van ontvangst van de klacht;
 2. Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener van de klacht uiterlijk binnen vier weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld.
 3. Een klacht dient binnen zes weken na de ontvangstdatum te zijn afgehandeld.
 4. De klacht moet worden behandeld door een onafhankelijke medewerker, die zelf niet bij de klacht betrokken is.
 5. In overleg met de klant kan er een externe persoon ingeschakeld worden om de klacht te behandelen.
 6. Het bestaan van het klachtenmanagementsysteem wordt aantoonbaar bekend gemaakt aan de klant en aan de (eigen dan wel ingehuurde) medewerkers.
 7. Ataraxia is in staat om inzicht te geven in de achtergronden, doorlooptijden en uitkomsten van de behandelde klachten.
 8. Ataraxia kan ten aanzien van bij haar aangemelde klanten, te allen tijde, doch minimaal eens per kwartaal, rapporteren over:
  • Het totale aantal ingediende klachten;
  • Het aantal ingediende klachten, dat niet in behandeling is genomen;
  • Het aantal ingediende klachten dat niet in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld;
  • Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen;
  • Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld.

“Je kunt een mens niets leren. Je kunt hem slechts helpen het in zichzelf te ontdekken.” - Galileo Galilei

TOP