Bedrijfscoaching

Bedrijfscoaching

Een vitale organisatie draagt zorg voor haar medewerkers. Zij zijn het menselijk kapitaal waar uw organisatie op draait. Wanneer de medewerkers gemotiveerd zijn, heeft dit direct effect op de werkcultuur. Een gezonde, positieve en open werkcultuur zorgt voor grote productiviteit, effectiviteit en werkplezier. Een medewerker die zich verbonden voelt met het werk, zal gemakkelijker meer tot stand brengen. Het is zinvol hierin preventief te investeren. U vindt een juiste balans tussen resultaatgerichtheid en het motiveren van werknemers in de uitvoering hiervan. Zorg dragen voor het menselijke kapitaal is een noodzakelijke investering voor de lange termijn in de groei van de organisatie. Centraal staat hoe u vanuit een synergie werknemers kunt inspireren in de gewenste bedrijfsrichting.

Hoe kunt u vitaliteit en bevlogenheid in alle gelaagdheden van de organisatie doorvoeren? Ataraxia weet u te inspireren én hierdoor een synergie tot stand te brengen. Voor meer informatie klik op onderstaande onderwerpen.

Als leidinggevende heeft u als doel elke dag opnieuw topprestaties te leveren. De oudgedienden worden uitgedaagd in beweging te blijven, zich te blijven inspireren. De jonge frisse carrièremaker zoekt de vertaling van zijn ideologische visie naar lange termijn bedrijfsvoering. Goed leiderschap wordt bepaald door de juiste balans tussen de visionair en de degelijke implementatie. Hoe kunt u vanuit een synergie werknemers inspireren in de gewenste bedrijfsrichting? Tegenwoordig is het essentieel coachend te leiden, en het potentieel uit de medewerkers te weten stimuleren. De executive coaching is maatwerk, elk klankbord vraagt om heldere afstemming, strategiebepaling en doelgerichte communicatie.

Wanneer u de balans kwijt bent geraakt, scherpt de executive coaching in 4 gesprekken verspreid over drie maanden de focus weer aan. Om continu geïnspireerd en inspirerend te blijven, kunt u 3 à 4 keer per jaar gebruik maken van het klankbord van Ataraxia-Advies.

Om te adviseren in een juiste match van het individu met de functie en teamsamenstelling werkt een goed beoordelingssysteem verhelderend. Ataraxia hanteert een gedegen assessmentinstrument om mensen te beoordelen op hun kwaliteiten. De nadruk ligt op de mogelijkheden en de ontwikkeling van de individuele medewerkers, waarbij inzichtelijk wordt wat de passende werkomgeving is. Ataraxia hanteert dit instrument in de coaching, loopbaanadvisering en reïntegratie.

Werkwijze
U start met een intakegesprek, waarin het doel, uw klachten en voorgeschiedenis besproken worden. Vervolgens krijgt u een psychologisch onderzoek, waarin u een aantal vragenlijsten invult op het gebied van capaciteiten, persoonlijkheid en drijfveren. Tot slot krijgt u een assessment rapportage die besproken wordt in een adviesgesprek naar aanleiding van dit onderzoek. Hierin krijgt u antwoord op uw vraag. Helder wordt of u in de juiste functie en binnen de juiste organisatie werkzaam bent. Tevens krijgt u inzicht in uw doorgroeimogelijkheden en ambities.

In dit gesprek kan besloten worden dat dit advies voldoende is voor u en uw organisatie, of dat u vervolgens een coachingstraject gaat volgen. Het coachingstraject kan gericht zijn op loopbaanbegeleiding, reïntegratie, en/of persoonlijke ontwikkeling

In veel organisatieculturen is het arbeidsethos hoog. Medewerkers hebben het gevoel pas waardering te krijgen wanneer er hard wordt gewerkt. Het gevoel kan ontstaan dat u onmisbaar zou zijn, waardoor u uzelf voorbij dreigt te lopen. U raakt verstrikt in het werk. Wanneer u afstand neemt van het werk, voelt u pas hoe vermoeid u bent. Er is moed voor nodig om deze fase van roofbouw te erkennen en de verantwoordelijkheid voor uzelf te nemen, ondanks de druk van buitenaf. Nooit leek iets teveel, waardoor de omgeving nog steeds verwachtingen heeft en een beroep op u doet. Tijdens de begeleiding leert u naar uzelf te luisteren en uw eigen grenzen aan te voelen. Vervolgens leert u op een positieve manier assertief te worden en uw eigen grenzen aan uw omgeving aan te geven. Wanneer u uzelf serieus neemt, blijkt uiteindelijk dat u veel doeltreffender uw tijd kunt inrichten, waardoor u versteld zult staan dat u in minder tijd meer resultaat boekt. U krijgt energie van de dingen waar u mee bezig gaat, wanneer u echt contact met uzelf durft te maken. Vanuit deze waarden pakt u het werk weer op, waardoor u meer effectiviteit en productiviteit ervaart, maar bovenal meer werkplezier.

Ataraxia heeft een zeer ruime ervaring met het reïntegreren van mensen op de arbeidsmarkt. In het reïntegratietraject komen verschillende diensten aan de orde, zoals Gusto®-coaching, loopbaanbegeleiding, assessment, jobhunting, praktische ondersteuning en nazorg. De reïntegratie is gericht op het inzicht krijgen welke functie cq werkomgeving passend is om vervolgens de juiste match tussen de persoon en functie te vinden en daadwerkelijk duurzaam werkzaam te zijn op de arbeidsmarkt. Het is een bewustwordingsproces, waarin u een gezonde balans vindt tussen ratio en gevoel met betrekking tot een nieuwe functie. U leert contact te maken met uw eigen kracht om van daaruit keuzes te maken. De loopbaanbegeleiding richt zich op het helder in kaart brengen wat uw mogelijkheden zijn in verband met capaciteiten, ervaring en wensen. U krijgt inzicht in uw beroepskeuze. We stellen een actieplan op om dit te concretiseren, te vertalen naar de arbeidsmarkt en daadwerkelijk te realiseren. We zoeken naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt, gebruik makend van het bedrijvennetwerk van Ataraxia-Advies en uw eigen netwerk. Ataraxia hecht veel waarde aan het verlenen van nazorg na de start in uw nieuwe functie.

Outplacementtraject bestaande uit:
- Persoonlijke coaching, waaronder verwerking afscheid huidige functie
- Beroepenoriëntatie
- Loopbaanbegeleiding
- Reïntegratie naar passende arbeid
- Begeleiding opstarten zelfstandig ondernemerschap
- Praktisch opzetten eigen bedrijf
- Focus bedrijf, doelgroep, diensten, onderscheidend vermogen, profilering
- Nazorg

Eerste/tweede spoor reïntegratie:
- Persoonlijke coaching, waaronder herstel vitaliteit
- Reïntegratie eerste spoor
- Als eerste spoor niet haalbaar is, inzet tweede spoor
- Beroepenoriëntatie en loopbaanbegeleiding
- Reïntegratie naar passende arbeid
- Nazorg
- Rapportages i.v.m. dossiervorming

Reïntegratie vanuit UWV
Tevens wordt er voldaan aan de voorwaarden van het UWV om de trajecten “Werkfit maken” en “Naar werk” te begeleiden. Ataraxia-Advies heeft een samenwerking met UWV Tilburg, Breda, Eindhoven, Den Bosch en Helmond. Tijdens de reïntegratie behoren een werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk tot de opties om weer actief deel te kunnen nemen op de arbeidsmaatschappij.

Re-integratie voor de individuele begeleiding, ondersteuning en bemiddeling geldt voor de duur tot maximaal einde 2de ziektejaar. Er wordt voldaan aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Letselschade is bedoeld voor mensen die letsel hebben opgelopen. Dit kan door een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout, e.d. Bent u letselschadeslachtoffer en heeft u behoefte aan psychologische begeleiding op sociaal-emotioneel gebied om weer grip op uw eigen leven te krijgen? Het doel van letselschadecoaching is de traumatische ervaring te verwerken, mogelijke beperkingen te accepteren, contact te maken met uw eigen kracht en van daaruit niet uw leven te lijden maar weer zelf uw leven te leiden. U leert concrete prioriteiten te stellen en krijgt inzicht in hoe u eigen grenzen, maar bovenal eigen mogelijkheden kan herkennen en kan vertalen naar praktisch handelen. Als verzekeringsmaatschappij wilt u dat de trajecten zo snel mogelijk afgerond zijn met zo min mogelijk kosten. Wanneer het slachtoffer in een vroegtijdig stadium gecoacht wordt op sociaal-emotionele problematiek, worden kosten bespaart op de buitengerechtelijke kosten, zoals zelfwerkzaamheid en inkomstenschade. De coaching richt zich namelijk ook op de reïntegratie naar de arbeidsmarkt.

Tarief: Het traject van Gusto®-Letselschade bedraagt € 2450,= excl. BTW. Dit bevat een intakegesprek en acht coachingssessies. Inbegrepen zijn de rapportages naar de cliënt en de verzekeringsmaatschappij. Als cliënt kunt u er vanuit gaan dat de verzekeringsmaatschappij deze kosten voor u draagt.

Tijdens de sessies van de groepscoaching komen zowel de individuele vraagstukken aan de orde als zaken die meerdere medewerkers herkennen binnen een bepaalde organisatie. Er is voor beide invalshoeken ruimte. De ervaring leert dat het inspirerend werkt om in groepsverband ruimte te krijgen voor persoonlijke hulpvragen. Enerzijds is er herkenning bij velen, anderszijds wordt er verantwoordelijkheid genomen voor het gewenste resultaat zodra dit in een groep wordt uitgesproken en concreet wordt gemaakt. Waar de een mee worstelt, voelt de ander het zelfvertrouwen groeien en vice versa. Tijdens de groepssessies wordt er een veilig klimaat geschapen, waarin iedereen zichzelf kan zijn en er een vertrouwde sfeer ervaren wordt.

In teamsamenwerking is een goede interactie tussen de individuele leden van het team noodzakelijk. Miscommunicatie is geen vreemd fenomeen binnen teams. Ondanks dat de afzonderlijke leden welwillend lijken, voelen ze zich niet gehoord door de overige leden, spelen er hardnekkige systeempatronen en onderhuids onuitgesproken denkbeelden en verwachtingen ten opzichte van elkaar. Ieder lid van het team heeft eigen ambities en verwachtingen. Het is belangrijk de individuele belangen en waarden inzichtelijk te maken voor het gehele team: in hoeverre durft u zich open te stellen naar uzelf en naar anderen? Vanuit een bedding van vertrouwen kan het team doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger opereren. In deze positieve sfeer wordt constructieve feedback weer mogelijk. De meerwaarde van een complementair team zorgt voor een optimaal gebruik van de unieke talenten van elk teamlid. Het doel van de teambuilding is dat u elkaar weer inspireert op uw vakgebied. Dit is mogelijk wanneer u duidelijke kaders heeft wat er van u verwacht wordt en daarbinnen voldoende autonomie ervaart om uw werk te kunnen doen. Ataraxia begeleidt u in dit proces en levert maatwerk.

Het is ook mogelijk de teambuilding in een outdoortraining vorm te geven. Zowel ervaringsleeroefeningen als varend op een (zeil)schip verlenen zich erg goed als middel om samenwerkingsprocessen en communicatiepatronen open te leggen.

Ataraxia biedt de onderstaande cursussen aan. Mocht u verdere vragen hebben, neem dan contact op om een maatwerk-programma te bespreken.

VIEW ALL
  • Vitaliteit op het Werk

    Vitaliteit staat voor energiek, veerkrachtig, gemotiveerd en met doorzettingsvermogen. In de tr...

“Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien” - Franciscus van Assisi (1182 - 1226)

TOP