Disclaimer

Disclaimer

Algemene informatie
De gegevens op de websites van Ataraxia zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over Ataraxia en de aan haar verbonden Vennoten. Ataraxia spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten
Op de websites rust een auteursrecht van Ataraxia. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Ataraxia liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Ataraxia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is dus voor uw eigen risico, als u deze hyperlinks gebruikt.

Privacystatement
Ataraxia respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die nodig zijn om u te kunnen voorzien van door u aangevraagde informatie over opleidingen en activiteiten van Ataraxia, worden opgeslagen in een database. Indien u geen prijs stelt op registratie van uw gegevens, kunt u dit kenbaar maken op de webpagina waar u uw gegevens invult.

Ataraxia maakt op haar websites gebruik van cookies.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van Ataraxia is voor uw eigen rekening en risico. Ataraxia-Advies sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, Software en/of diensten uit, behalve als de schade een gevolg is van opzet door de Ataraxia.

“Je kunt een mens niets leren. Je kunt hem slechts helpen het in zichzelf te ontdekken.” - Galileo Galilei

TOP